Brunnslock eller betäckning som det heter på fackspråk förekommer på enskilda tomter. I en del fall, om du har enskilt avlopp kan du behöva se över så brunnslocket lever upp till kraven. Det är även viktigt att barn inte kan flytta brunnslocket och att det är säkert.

Letar du efter billiga brunnslock har bland annat Markgrossen ett bra utbud. Du hittar även lock som passar på privata tomter och som lever upp till olika kommuners krav. Där det är gräsmatta och på privata tomter brukar klass A15 räcka. Du hittar även andra klasser om du behöver.

Vad är viktigt att tänka på med brunnslock?

Ett brunnslock ska inte väga mer än 15 kg om det måste lyftas vid tömning av brunnen. Kan brunnslocket flyttas åt sidan är det max 25 kg. Tidigare användes ofta tyngre lock då det var ett sätt att barnsäkra.

Nu finns det barnsäkra lock som håller sig inom viktgränserna. Anledningen till att det finns viktgränser är för att personer som arbetar med slamtömning inte ska skada sig. För dig som vill fördjupa dig mer om barnsäkra brunnar har Boverket tagit fram en publikation Barnsäkra brunnar.

Barnsäkra brunnslock

Barnsäkra brunnslock är i regel lättare till vikten och håller sig inom viktgränserna. Skillnaden är att det finns en låsfunktion som gör att det är svårt för barn att få upp locket. Det finns barnsäkra lösningar till såväl avlopp som vattenbrunnar.

Genom att byta ut äldre brunnslock kan du göra tomten mer barnsäker. Det blir även tryggare för vuxna med mindre risker för skador och olyckor. Beroende på vilket material du väljer kan du även finna mer miljövänliga material.